Libregram Kurumsal

Uzmanlar|Danışmanlar

Abdullah KAHRAMAN
(Kıdemli Uzman)

Deneyim:
Değerleme: 3D A.Ş. / VGD A.Ş.
Derecelendirme: TCR Türk Kredi Rating
Lisanslar:
SPK Değerleme Uzmanlığı Lisans No: 400846
SPK İleri Düzey Lisans No: 203559 
SPK KY Derecelendirme Lisans No: 700256 
SPK Kredi Derecelendirme Lisans No: -
Mesleki Üyelikler:
TDUB (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği)

Mustafa KILIÇ
(Kıdemli Uzman)

Deneyim:
Değerleme: VGD A.Ş.
Derecelendirme: TCR Türk Kredi Rating
Lisanslar:
Yüksek Lisans
SPK Değerleme Uzmanlığı Lisans No: 401038
SPK İleri Düzey Lisans No: 206612 
SPK KY Derecelendirme Lisans No: 700788 
Mesleki Üyelikler:
TDUB (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği)

Abdurrahman YILDIZ
(Kıdemli Uzman)

Deneyim:
Değerleme: 3D A.Ş. / VGD A.Ş.
Lisanslar:
TURMOB - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
Kamu Gözetimi Kurumu -Bağımsız Denetçi BD/2013/02753 
SPK Değerleme Uzmanlığı Lisans No: 403786
Mesleki Üyelikler:
TDUB (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği)

Mehmet OĞUZKAYA
(Danışman/Finansal Mevzuat)

Deneyim:
Değerleme: VGD A.Ş.
Derecelendirme: TCR Türk Kredi Rating,
Bağımsız Denetim: Birleşik Bağımsız Denetim
Lisanslar:
Yeminli Mali Müşavir 
SPK Bağımsız Denetim Lisan No: 800179 
SPK KY Derecelendirme Lisans No: 700596 
SPK Kredi Derecelendirme lisans No: 600568 

Fatma YÜCEL
(Danışman/Taşınmaz Mevzuatı)

LİHKAP / Harita Mühendisi 
SPK Değerleme Uzmanlığı Lisans No: 402059
Mesleki Üyelikler:
TDUB (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği)

Eylem KILIÇ
(Danışman/Hukuki Mevzuat)

Avukat


Marka|ŞirketTarihi Resim: Üsküdar/İstanbul

Libregram; VGD Finansal Danışmanlık Hizmteleri A.Ş.'nin tescilli markasıdır. Şirket 2008 yılında VGD Varlık ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak kurulmuştur.
Şirket merkezi Üsküdar/İstanbul olup, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlıdır. Şirket sözleşmesinde yer alan esas faaliyeti web sitesinde yer alan faaliyetleri kapsamaktadır.


Faaliyet|Esas Sözleşme


Değerleme, Finansal Analiz, Yatırım ve Fizibilite Analizi, Raporlama, Danışmanlık ve Yazılım Projeleri geliştirmek olup detayları esas sözleşmede belirtilmiştir.


''Firma Değerlemesi, Fikri ve Sinai Mülkiyet Haklarının-Maddi Olmayan Duran Varlık Değerlemesi, Marka ve Franchise değerinin tespit edilmesi ve şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkul, makine ve diğer varlıkların değerinin tespiti, yatırım fizibilitelerinin hazırlanması, Sinai, Ticari ve Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi, danışmanlığı...


İlgili Linkler
 • TDUB

  Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği • SPL

  Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu

 • TEGoVA

  The European Group of Valuers Associations

 • KGK

  Kamu Gözetimi Kurumu


 • TÜRMOB

  .


Örnek / Değerleme Sonuçları